Showing all 4 results

 • น้ำผึ้งดอกลำไย Longan Honey

  290.00฿

  — น้ำผึ้งดอกลำไยในฤดูจากสวนลำไยไม่พ่นยา ไม่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง — มีกลิ่นหอม ชงน้ำดื่มยิ่งหอม เหมาะผสมเครื่องดื่มอื่นๆ — มีความชื้นน้อยกว่า 19% — ทุกขวดผลิตโดยระบบ GMP ควบคุมความสะอาดจากสวนถึงโรงงาน — คุณภาพส่งออก พร้อมมีใบรับรองส่งออกจากกระทรวงเกษตร ลักษณะสินค้า : เป็นขวดแก้ว 1 กิโลกรัม การรับประทาน : น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำอุ่น 1 แก้ว ดื่มเช้า – เย็น หรือใช้ตามต้องการสำหรับการประกอบอาหาร การเก็บรักษา 3 ปี ในอุณหภูมิห้อง

 • น้ำผึ้งดอกสาบเสือ Snakeroot Honey

  290.00฿

  — น้ำผึ้งสาบเสือ น้ำผึ้งสมุนไพร — มีกลิ่นหอม ชงน้ำดื่มยิ่งหอม เหมาะผสมเครื่องดื่มอื่นๆ — มีความชื้นน้อยกว่า 19% — ทุกขวดผลิตโดยระบบ GMP ควบคุมความสะอาดจากสวนถึงโรงงาน — คุณภาพส่งออก พร้อมมีใบรับรองส่งออกจากกระทรวงเกษตร ลักษณะสินค้า : เป็นขวดแก้ว 1 กิโลกรัม การรับประทาน : น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำอุ่น 1 แก้ว ดื่มเช้า – เย็น หรือใช้ตามต้องการสำหรับการประกอบอาหาร การเก็บรักษา 3 ปี ในอุณหภูมิห้อง

 • น้ำผึ้งทานตะวัน Sunflower Honey

  290.00฿

  — น้ำผึ้งทานตะวัน — มีกลิ่นหอม ชงน้ำดื่มยิ่งหอม เหมาะผสมเครื่องดื่มอื่นๆ — มีความชื้นน้อยกว่า 19% — ทุกขวดผลิตโดยระบบ GMP ควบคุมความสะอาดจากสวนถึงโรงงาน — คุณภาพส่งออก พร้อมมีใบรับรองส่งออกจากกระทรวงเกษตร ลักษณะสินค้า : เป็นขวดแก้ว 1 กิโลกรัม การรับประทาน : น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำอุ่น 1 แก้ว ดื่มเช้า – เย็น หรือใช้ตามต้องการสำหรับการประกอบอาหาร การเก็บรักษา 3 ปี ในอุณหภูมิห้อง

 • น้ำผึ้งลิ้นจี่ Lychee Honey

  290.00฿

  — น้ำผึ้งลิ้นจี่ในฤดู จากสวนลิ้นจี่ไม่พ่นยา ไม่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง — มีกลิ่นหอม ชงน้ำดื่มยิ่งหอม เหมาะผสมเครื่องดื่มอื่นๆ — มีความชื้นน้อยกว่า 19% — ทุกขวดผลิตโดยระบบ GMP ควบคุมความสะอาดจากสวนถึงโรงงาน — คุณภาพส่งออก พร้อมมีใบรับรองส่งออกจากกระทรวงเกษตร ลักษณะสินค้า : เป็นขวดแก้ว 1 กิโลกรัม การรับประทาน : น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำอุ่น 1 แก้ว ดื่มเช้า – เย็น หรือใช้ตามต้องการสำหรับการประกอบอาหาร การเก็บรักษา 3 ปี ในอุณหภูมิห้อง